anna felé.

Anna började med fälttävlan 1988 och är auktoriserad B-tränare i fälttävlan via Svenska Ridsportförbundet. Förutom att vara utbildad tränare så har Anna en master examen i Beteendevetenskap med inriktning på psykologi samt en master examen i ledning och styrning av offentlig förvaltning. Under 2021 blir Anna dessutom diplomerad KBT-terapeut.

 

Anna har sin huvudsakliga ridutbildning ifrån Anne Persson på Hermanstorp och har arbetat, tävlat och tränat i England hos fälttävlansryttaren Dag Albert. Idag tränar Anna dressyr för Anne Persson och Rose Mathisen, hoppning för Ulrika Bidegård och terräng för Jan Jönsson. Genom åren har Anna uppnått egna tävlingsresultat till och med svår fyrstjärnig fälttävlan, medelsvår A dressyr och 140 hoppning. Anna har genomfört och tagit ett flertal placeringar i större mästerskap, både som ponnyryttare, junior, young rider och nu som senior.

Anna arbetar med hela ekipaget, det vill säga, arbetet sker med både hästens- och med ryttarens individuella inställning och utveckling. Arbetet sker huvudsakligen via tre steg: 1) individuell kartläggning av ekipagets svagheter/styrkor 2) individuell kartläggning av målbild samt vision, 3) ridteknik och övningar. Allt ridarbete sker utifrån utbildningsskalan tillsammans med samtalsmetoden motiverande samtal. Motiverande samtal används i rådgivning och i behandling för att underlätta förändringsprocesser hos en individ. I förändringsarbetet läggs det huvudsakliga fokuset på att hjälpa individen och hästen till att öka sin självkänsla, förbättra sin självbild och på så vis även öka sitt självförtroende och optimera sin prestation.

Med mer än 20 års erfarenhet av fälttävlan och ett stort intresse för förändringsarbete kan Anna utveckla ett ekipage hela vägen från nybörjare till elitryttare.  Anna utbildar huvudsakligen inom bredden för fälttävlan, men även renodlade dressyr- och hoppekipage tränar idag regelbundet för henne. Under år 2020 har Annas elever mycket goda resultat i medelsvår dressyr, fälttävlan och hoppning på både ponny och häst. 

 

kontakt.

Klart! Meddelandet mottaget.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Telefon: 0733-226391- skicka gärna sms -